Yoga 

Ordet yoga betyder att förena, att föra samman kropp och själ. Inom yogan finns en hel livsfilosofi. Här finns fysiska övningar, andnings- och meditationsövningar och medel hur man förhåller sig till livet i olika situationer. De fysiska övningarna ger dig en smidigare och mer balanserad och flexibel kropp, samtidigt som varje asana, rörelse, påverkar kroppens energisystem. Andningsövningarna hjälper dig att komma djupare in i din kropp och höjer din livsenergi, samtidigt som de hjälper kroppen att slappna av och släppa taget. De meditativa övningarna ger dig förmåga att fokusera bättre och att vara mer närvarande i nuet.

Det som är så härligt är att alla kan yoga, oavsett ålder och förutsättningar. När du gör de olika fysiska övningarna utgår du alltid ifrån dig själv och hur kroppen känns och fungerar just idag. Den hjälper dig att få en ökad kroppsmedvetenhet, att känna dina begränsningar men också att veta när du kan pusha lite till och utmana dig själv. Så småningom märker man att yoga inte bara är den stund då vi ses tillsammans på yogamattan utan den blir ett hjälpmedel att ta till i vardagslivet, genom de olika andningsövningarna och de fysiska rörelserna som hjälper dig med balansen och styrkan och meditationsövningarna som en hjälp mentalt.

"Det var omsorgsfullt och lugnet du sprider i din ledning gjorde att jag snabbt kände mig trygg att ta till mig det du gav. Tack! Tacksam över all fin planering och omsorg kring oss alla. Mycket kärlek och respekt."